Verkkosivut ja sovellukset

 

Suunnittelemme ja toteutamme pienemmät ja suuremmat sivustot teknologiariippumattomasti sivuston käyttäjien näkökulmasta.

 

Ohessa lisätietoja palveluistamme.

Graafinen suunnittelu

Graafisen eli visuaalisen ulkoasun suunnittelun tarkoituksena on tehdä palvelusta, tuotteesta tai julkaisusta miellyttävä, informatiivinen ja selkeä. Ilman hyvää ulkoasua iskevinkin viesti menee helposti hukkaan. Ammattilaisemme tekevät graafista suunnittelua mihin tahansa palveluun ja tuotteeseen, mitä tarvitset markkinointiisi tai viestintääsi, kuten verkkosivuille, sähköisiin julkaisuihin, mainoksiin, pakkauksiin ja muihin painotuotteisiin, kampanjoihin ja kyltteihin.

Julkaisujärjestelmät Drupal, WordPress

Teemme verkkosivustoja sekä Drupal- että WordPress-julkaisujärjestelmiin. Sopivan järjestelmän valinta riippuu siitä, millaisia toiminnallisuuksia tarvitaan – eri julkaisujärjestelmiin kuuluu erilaisia lisäosia ja mahdollisuuksia. Myös vanhat sivut voidaan siirtää uuteen, helppokäyttöisempään julkaisujärjestelmään. Tarvittaessa rakennamme sivustot myös Framework Symphony -alustan päälle. Koodaamme ja räätälöimme aina, kun tarvetta.

 

Kaikki käyttämämme julkaisujärjestelmät ovat ilmaisia ja helposti päivitettäviä, ja niihin voidaan rakentaa paljon eri toimintoja.

Verkkopalveluiden konseptointi ja määrittely

Tehokkaat ja asiakkuuksia tuovat verkkopalvelut kannattaa suunnitella tarkkaan. Vaikka yrityksesi sivusto olisi kuinka tyylikäs tahansa, mutta kokonaisuus ei tavoita ihanneasiakastasi, sivusto ei vastaa tarkoitustaan. On tärkeää miettiä, millainen on toiveasiakkaasi ja mikä häntä kiinnostaa. Siten tavoitat parhaiten oikean kohderyhmän myös verkossa.

Verkkokaupparatkaisut

WooCommerce

WooCommerce oli vuoden 2020 käytetyin verkkokauppa-alusta yli 28% markkinaosuudella ja siihen on monta hyvää syytä. Alustan käyttäminen asennuksen jälkeen on vaivatonta ja voit helposti lisätä tuotteita tai palveluita verkkokauppaasi itse. WooCommrcen säännöllinen päivittäminen on helppoa ja nopeaa. Lisäksi ominaisuuksien jatkokehittäminen WooCommercella on mahdollista ja hyvin tuettua, joten se on myös kehittäjäystävällinen.

Prestashop

Prestashop on yli miljoonan käyttäjän ja kehittäjän valitsema verkkokauppa-alusta, joka on saatavilla 75 kielellä. Asennamme yrityksellesi Prestashop-verkkokaupan, joka sisältää oletuksena kattavan kokoelman työkaluja verkkokaupan perustamista varten. Esimerkiksi toimituskulujen laskeminen ja kattava tuotteiden ominaisuuksen lisääminen.

Prestashop 1.6 – 1.7 -versiopäivitykset:

Migraatio Prestashopin 1.7 -päivitykseen tuo mukanaan käyttökokemusta parantavia ominaisuuksia, kuten nykyaikaisemman ulkoasun, helpomman käyttöliittymän tuotteiden lisäämistä varten ja uuden kassaominaisuuden. Päivitys parantaa sekä ylläpidon, että asiakkaiden käyttökokemusta merkittävästi.

Mikäli yritykselläsi on jo käytössä Prestashop-verkkokauppa, joka käyttää vanhempaa 1.6-versiota, voimme huolehtia päivityksen 1.7-versioon. Teemme kaiken prosessiin liittyvän ja huolehdimme siitä, että verkkokauppasi kaikki tallennettu informaatio pysyy turvassa.

Sylius

Sylius on sisällönhallintajärjestelmä, jolla luodut kaupankäyntiratkaisut voidaan integroida käytännössä mihin tahansa ulkopuoliseen palveluun. Sylius-verkkokaupoilla ei ole varsinaisesti omaa käyttäjälle näkyvää “etuosaa”, vaan niihin syötetty informaatio tallennetan rajapinnalle, jonka kautta se voidaan esittää lähes missä tahansa muualla.

Elido Oy:n web-tiimin ammattilaiset osaavat tarpeen tullen myös muut vastaavanlaiset järjestelmät. Halutessasi kysy lisää aiheesta.

Internet-, intra- ja extranet –sivut

Jokainen yritys tarvitsee omat verkkosivut! Yrityksen verkkosivut markkinoivat yrityksen brändiä ja tarjontaa sekä kertovat paljon muuta yrityksestä. Sieltä löytyvät myös yhteystiedot. Verkkosivut ovat olennainen osa nyky-yrityksen toimintaa. Ilman verkkosivuja yrityksen muukin markkinointi on teholtaan heikkoa, koska mahdollinen asiakas ei voi hakea lisätietoa yrityksestä.

 

Yrityksen extranet-sivut tarjoavat tietoa ja palveluita vakioasiakkaille, jotka saavat käyttäjätunnuksen ja salasanan ”extraan” pääsyä varten. Hyvä extranet lisää asiakkaasi sitoutuneisuutta ja hänen kokemustaan siitä, että häntä arvostetaan. Extranet on hyvä tiedon siirtokanava.

 

Intranet on tarkoitettu yrityksen sisäiseen käyttöön. Sieltä henkilöstö löytää sisäisen kalenterin ja uutiset, henkilöstön yhteystiedot, tiedot lomista ja lomarahoista, työterveyshuollosta ja mistä ikinä henkilöstö sisäistä tietoa tarvitseekaan. ”Intraan” on helppo tallentaa myös yrityksen graafisen ilmeen mukaiset asiakirja- ja Powerpoint-pohjat sekä graafinen ohjeisto, joten yrityksen graafisen ilmeen ylläpito on helpompaa.

Käytettävyystestaus (UI/UX)

Verkkosovellusten käytettävyyden testaaminen jaetaan kahteen osaan eli käytettävyystestaukseen (UI; user interface) ja käyttäjäkokemuksen testaukseen (UX; user experience). Näillä testauksilla etsitään verkkosivujen, -kauppojen ja muiden verkkopalveluiden heikkouksia ja epäloogisuuksia ennen kuin sivusto lanseerataan. Heikkoudet korjataan ennen sivuston avaamista, jotta ne toimivat asiakkailla mahdollisimman hyvin, ovat käyttäjäystävällisiä sekä vastaavat käyttäjän odotuksia.

 

UI-testauksessa testataan käyttöliittymän tai verkkosivuston konkreettista toimintaa: miten hyvin klikkaus johtaa sinne minne klikkaaja haluaa, miten nopeasti ja vähillä klikkauksilla pääsee johonkin jne.

 

UX-testauksessa mennään syvemmälle: tällöin tutkitaan asiakaskokemusta suunnitellulla verkkosivulla. Hyvä asiakaskokemus lähtee UI-testauksen tuloksista eli hyvästä käyttöliittymästä, mutta koostuu kuitenkin laajemmasta kokonaisuudesta ja eri toimintojen yhteisvaikutuksesta.

Responsiiviset sivut

Kun tehdään uudet verkkosivut, ne eivät automaattisesti toimi älypuhelimessa tai tablettitietokoneella katsottaessa. Siksi niistä on tehtävä responsiiviset, jotta ne näyttävät hyviltä ja niillä pystyy liikkumaan kaikilla verkkolaitteilla. Tällöin sivut mukautuvat päätelaitteen vaatimuksiin, eikä erillisiä sivuja tarvita mobiilille.

 

Responsiivisuus on myös palvelua. Koska lähes puolet sivulatauksista tulee jo mobiililaitteista, ei ole samantekevää, miten verkkosivut toimivat mobiilissa ja tabletissa. Anna yrityksestäsi palveleva vaikutelma ja varmista kanssamme, että verkkosivusi toimivat tehokkaasti ja näyttävästi kaikenlaisissa laitteissa.

Mobiilisivusto

Verkkosivustoista tehdään nykyisin yhä useammin responsiivisia, mikä tarkoittaa sitä, että sama sivusto toimii hyvin niin tietokoneella, älypuhelimella kuin tabletillakin katsottaessa. Jos kuitenkin verkkosivuston kävijämäärä on hyvin suuri, voi olla hyödyllistä tehdä sivustosta erikseen mobiiliversio, jolloin suuresta kävijämäärästä se osa, joka käyttää sivuja älypuhelimella, ohjautuu eriävään osoitteeseen eikä pääsivusto kuormitu liikaa. Mobiilisivusto päivittyy samalla, kun pääsivustoa päivitetään eikä siis vaadi erillistä huolenpitoa.

 

Mobiilisivusto toimii normaalia verkkosivustoa paremmin älypuhelimen pienellä näytöllä, eikä sivun lataus jumita selainta. Tällaisia suuren kävijämäärän sivustoja ovat tyypillisesti sanomalehtien, järjestöjen ja hyödyllisten palvelujen sivustot.

 

Jos yrityksesi tai yhteisösi verkkosivuston kävijämäärä on kovassa kasvussa, kannattaa miettiä erillisen mobiilisivuston perustamista. Älypuhelimessa hitaasti latautuva ja hankala verkkosivu turhauttaa ja voi karkottaa kävijät pysyvästi.

Sivustojen monikielisyys

Kun verkkosivut tehdään usealla kielellä, työ voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Koko sivustoa ei ole pakko kääntää, mutta tietyt osat kannattaa ottaa mukaan myös vieraskielisinä. Tule keskustelemaan kanssamme, mitkä ovat ne tärkeät sivut.

Web-analytiikka

Web-analytiikka tarkoittaa sitä, että seurataan yrityksen verkkosivuilla kävijöitä, määrien muutoksia eri aikoina ja niiden syitä. Se ei ole pelkkää mekaanista tietojen keräämistä vaan se vaatii ihmisen analysointikykyjä ja taustatietoja. Siinä analysoidaan esimerkiksi, mitkä päivitykset tai tapahtumat ovat aiheuttaneet muutoksia verkkosivujen kävijämäärissä ja -profiilissa ja miksi. Tietojen perusteella voidaan jatkossa tehdä asioita, joiden vuoksi kävijöiden määrä yrityksen verkkosivuilla lisääntyy ja saadaan ”oikeita” kävijöitä eli niitä, jotka ostavat yrityksen palveluita tai tuotteita.

Webbibannerit ja kampanjasivustot

Tehokas webbibanneri oikealla sivustolla toimii koukkuna, joka saa asiakkaan klikkaamaan itsensä kampanjan verkkosivustolle. Kampanja voi koskea vaikka uutta tuotetta tai tulossa olevaa tapahtumaa. Meiltä saat kokonaisuuden markkinoinnillisen ja graafisen suunnittelun sekä teknisen ja taiteellisen toteutuksen.

Multisite

Multisite tarkoittaa sivustoa, jossa esimerkiksi yrityskonsernin eri tytäryhtiöillä on kullakin omat sivut, mutta esimerkiksi intranet, extranet sekä jotkut muut osat ovat yhteisiä tai toimivat yhdessä niin, että vain yhtä sivustoa tarvitsee päivittää ja muut päivittyvät samalla. Se säästää päivittäjän työtä ja varmistaa, että kaikki tarvittavat sivut päivittyvät varmasti.

Järjestelmäintegraatio

Integraatio, eli eri tekniikoilla tai alustoilla toteutettujen ohjelmistojen tai järjestelmien toisiinsa liittäminen, jolloin nämä liitetyt osat keskustelevat keskenään. Järjestelmien integrointi varmistaa tiedonkulun sekä tiedon liittymisen toisiin järjestelmiin.

Sähköisen asioinnin työkalut

Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan organisaation palvelujen käyttämistä tieto- ja viestintätekniikan keinoin. Sähköistä asiointia kehitettäessä kehitetään koko asiointiprosessia, joka muodostuu asiakkaan käyttöliittymästä palveluun sekä palvelun tuottamiseen liittyvistä prosesseista organisaatiossa.

 

Sähköisellä asiointipalvelulla on monia hyviä puolia:

 

  • Materian puute vähentää toimitilojen tarvetta ja kuluja
  • Samat toiminnot vähemmällä henkilöstöllä ja kuluilla
  • Nopeutuneet tapahtumat vähentävät kuluja
  • Koko tapahtuman elinkaaren automatisointi
  • Ajasta tai paikasta riippumaton asiointi
Kuva/materiaalipankit

Kuva- tai materiaalipankkiin voit kätevästi varastoida yrityksesi tärkeitä tiedostoja tai kuvia, joko yksityisesti tai julkisesti. Käyttämällä materiaalipankkia varmistetaan, että yrityksen tärkeät tiedostot ovat aina yhdessä paikassa verkossa, johon kaikki oikeuden omaavat pääsevät käsiksi.

Tägipilvi

Tägipilvi eli asiasanapilvi on yleensä verkkosivuston etusivulle sijoitettava ”ilmassa kelluva” kooste asiasanoista, joilla kyseisellä sivustolla on haettu tietoa tai joita aihealueita sivustolla on eniten luettu. Vahvimpina näkyvät ne asiasanat, jotka ovat olleet suosituimpia. Tägipilven sanasto ja sanojen koko elävät kaiken aikaan sen mukaan, mitä sanoja milloinkin haetaan tai luetaan.

Sähköiset lomakkeet

Sähköisten lomakkeiden käytössä on etunsa: paperitulosteet jäävät historiaan, asiakkaiden on helppoa täyttää lomakkeet suoraan verkossa, tieto välittyy asiakkaalta palvelun tarjoajalle nopeasti ja välittyvä tieto on jäsennellyssä muodossa. Sähköinen lomake on ylittämätön esimerkiksi uusien työntekijöiden haussa, verkkosivujen yhteydenoton välineenä tai kun otetaan vastaan ilmoittautumisia kursseille tai tilaisuuksiin.

 

Sähköinen lomake mahdollistaa yhteisen vastausviestin lähettämisen kaikille lomakkeen täyttäneille ilman, että sähköpostiosoitteita tarvitsee poimia yksi kerrallaan. Se tavoittaa tarvittaessa monta ihmistä samalla kertaa. Siitä voi koota helposti monenlaisia hyödyllisiä tietoja: Montako osanottajaa tilaisuuteen on tulossa? Onko tilaisuuteen saapuvilla ruoka-aineallergioita? Millaisia kielitaitovalmiuksia työpaikan hakijoilla on?

Ota yhteyttä