Kuvapalvelut

 

Kaikki kuvista yhdestä osoitteesta!

Valokuvaukset

Tarjoamme kuvauspalveluja liiketoimintasi tarpeisiin: Toiminta- ja tapahtumakuvaukset, tuotekuvaukset, muotokuvaukset, ryhmäkuvaukset.

  • Korkealaatuiset, ammattikuvauksiin soveltuvat välineet.
  • Studiokuvaukset omassa studiossa tai muussa asiakkaan toivomassa paikassa.
  • Miljöökuvaukset asiakkaan toiveiden mukaisesti
3D-kuvat

3D-kuvat soveltuvat esimerkiksi sisustus- tai asuntoesittelyyn, kun rakennus ei vielä ole valmis tai kun ei voida tai haluta toteuttaa täydellistä sisustusta valokuvaamista varten. 3D-kuvat antavat vaikutelman todellisesta tilasta, sillä ne toteutetaan ensin 3D-tekniikalla. Lopuksi ne muutetaan kaksiulotteiseksi eli renderöidään, jolloin tuloksena on kuva, joka voidaan painaa kaksiulotteiselle pinnalle. Silti vaikutelma oikeasta valokuvasti säilyy.

 

Esimerkiksi keittiöstä tehtävän 3D-kuvan rakentamista varten tarvitsemme vain huoneen pohjakuvat mittakaavassa, leikkauskuvan kalusteiden sijoituksista sekä mittapiirrokset, tiedot ja kuvat kalusteista, koneista ja materiaaleista.

 

3D-kuvassa esiintyvät yksityiskohdat ovat muutettavissa myös jälkeenpäin, toisin kuin valokuvassa. Jos 3D-kuvaan halutaan esim. vaihtaa tunnelma, sisustus tai valon suunta erilaiseksi, se on helppo toteuttaa.

Kuvankäsittelyt

Kuvankäsittelyllä kuvista voidaan muokata hyvinkin erilaisia kuin lähtökohtansa. Kuvan tunnelman voi muuttaa erilaisilla tehokeinoilla, kuvasta voi muokata piirroksen omaisen, kohteen yksityiskohtia voi muuttaa lähes rajattomasti. Myös pienemmät korjailut ja siistimiset on helppo tehdä.

Valokuvia voidaan yhdistellä useista kuvista ja kuvia voidaan animoida mielenkiintoisesti. Lue lisää elidocreative

Kuvitukset

Teemme kuvituksia asiakkaan toiveesta ja tarpeesta riippuen. Kuvituskuva voi olla sarjakuva, karikatyyri, piirros, kuvakollaasi tai mitä tahansa muuta. Sen mahdollisuudet ovat rajattomat ja  huomioarvo vahva.

 

Myös kuvituskuvien käyttömahdollisuudet ovat laajat. Jospa kuvittaisi vaikkapa vuosikertomuksen tai tilastojulkaisun vaihteeksi muulla tavoin kuin valokuvin. Myös infografiikka voi olla näyttävää ja tyylikästä.

Karikatyyrit

Karikatyyri merkitsee tarkoituksellisesti liioiteltua piirrosta, ”pilapiirrosta”, joka kuvaa yleensä julkisuuden henkilöä. Karikatyyrejä on tehty varsinkin poliitikoista ja muista julkisuuden henkilöistä. Se on myös hyvä kuvitustapa erilaisissa asiayhteyksissä, kuten mainoksissa, yrityksen verkkosivuilla ja asiakaslehdissä. Karikatyyrien käyttäminen yritysjulkaisuissa välittää rentoa kuvaa yrityksestä ja herättää varmasti hilpeää huomiota.

Animaatiot

Animaatio tarkoittaa liikkuvaa kuvaa, joka voidaan toteuttaa monella tavalla. Se voidaan tehdä kuvaamalla kuva kuvalta esimerkiksi muovailuvahahahmoa, jonka asentoa ja ilmettä muutetaan liikkeen vaatimalla tavalla ja esittämällä kuvat sitten nopeasti perätysten. Nykyisin se tehdään usein sopivalla tietokoneohjelmalla, jolla piirroshahmoa pystytään animoimaan uusiin asentoihin.

 

Animaatio on hyödyllinen ja näyttävä lisä esimerkiksi verkkosivuilla tai presentaatiossa. Sillä voidaan antaa ohjeita tai kertoa asioita. Siihen voidaan liittää musiikkia ja puheääntä, jolloin syntyy jo elokuvallinen vaikutelma.

Infografiikat

Infografiikka tarkoittaa tiedon ilmaisua kuvallisessa muodossa. Se on tärkeä elementti, kun halutaan ilmaista monimutkaisia asioita. Yhteen graafiin saa ison määrän tietoa, mitä on vaikeaa ellei mahdotonta ilmaista muulla tavalla niin, että vastaanottaja sen ymmärtäisi. Infografiikalla voi vaikkapa kuvata toimintatapaa, vertailla ominaisuuksia ja näyttää ajallisia muutoksia. Infografiikka on parhaimmillaan näyttävä kuvituksen osa sekä tietokokonaisuus.

Presentaatiot eri muodoissa

Presentaatio on esitys tai esittely. Presentaatiota tarvitaan, kun kerrotaan yleisölle jostain uudesta asiasta, keksinnöstä, yrityksen uudesta strategiasta, markkinoinnin ratkaisusta tai melkein mistä vain. Presentaatio voidaan luoda Powerpoint-esitysgrafiikalla tai se voi olla vaikkapa video, jotka näytetään esitystilanteessa. Presentaatioon on kätevää liittää keskustelu yleisön kanssa sekä antaa yleisölle mahdollisuus tehdä kysymyksiä. Siten siihen on helppo liittää vuorovaikutteisuus, joka varmistaa asian perille menon.

Aineistopankki

Aineistopankki on kätevä ja turvallinen verkkopalvelu dokumenttien, kuvien ja grafiikan tallennukseen ja lataukseen. Yrityksen asiakirjat, kuva- ja markkinointiaineistot löytyvät kätevästi yhdestä paikasta, kun ne keskittää Aineistopankkiin. Palveluun voidaan myöntää eritasoisia käyttöoikeuksia yrityksen tarpeen mukaan, ja asiakaskohtainen räätälöinti on mahdollista.

Ota yhteyttä